Edice chytrý zadavatel

Příručka zadavatele veřejných zakázek: Jak zapojit malé a střední firmy regionálního charakteru do veřejných zakázek vč. vzorů

Víme, že situace ve firmách není nijak jednoduchá. Jednou z možností, jak přežít, jsou veřejné zakázky. Malé a střední podniky obvykle nedisponují specializovanými administrativními pracovníky, kteří jsou dobře obeznámeni s jazykem a procedurami veřejných zakázek. Při vyhledávání příslušných podnikatelských příležitostí a sestavování nabídek často čelí větším obtížím než velké podniky. V mnoha případech je omezující i požadovaná úroveň výkonnosti a způsobilosti nebo rozsah veřejné zakázky.

V rámci iniciativy chytrý zadavatel proto vznikl projekt pomoci s vyšším zapojením malých a středních podniků regionálního charakteru do veřejných zakázek.

V rámci projektu byla vytvořena tato příručka pro veřejné zadavatele s cílem usnadnit zapojení malých a středních podniků do vyhlašování veřejných zakázek.

V příručce bychom se s vámi rádi podělili o zkušenosti, tentokrát z oblasti zpřístupnění veřejných zakázek malým a středním podnikům. Výklad jsme se snažili udělat co nejsrozumitelněji, protože příjemci informací nemají být jen právníci.

Tato publikace vznikla za finanční podpory Moravskoslezského kraje, za což děkujeme.

Staňte se chytrým zadavatelem a objednejte si Příručku zadavatele veřejných zakázek: Jak zapojit malé a střední firmy regionálního charakteru do veřejných zakázek vč. vzorů!
Edice chytrý zadavatel

Slovník veřejných zakázek

Důvodem, proč jsme napsali tento slovník, je naše snaha pomoci zadavatelům stát se chytrými, aby si poradili s problémy sami a nečekali, až je někdo vyřeší za ně. Slovník obsahuje 140 pojmů, např. transparentnost, konkurenční výhoda, neprodleně, nepřiměřeně, obdobně, ovladatelná přírodní síla, právo průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví, protichůdný zájem, průzkum trhu, zásada podpory celoroční stavební činnosti apod.

Staňte se chytrým zadavatelem a objednejte si Slovník veřejných zakázek!
Edice chytrý zadavatel

Příručka zadavatele veřejných zakázek: Jak správně formulovat požadavky na kvalifikaci a jejich rozsah

Připravili jsme pro vás příručku zaměřenou na formulaci požadavků na kvalifikaci, jejich správnost a rozsah. Předáme vám zkušenosti z formulací požadavků na kvalifikace dodavatelů v zadávací dokumentaci a jejich rozsahu. Ukážeme vám možné formulace požadavků, budete mít vzory textů.

Staňte se chytrým zadavatelem a objednejte si Příručku zadavatele veřejných zakázek: Jak správně formulovat požadavky na kvalifikaci a jejich rozsah!
Edice chytrý zadavatel

Příručka zadavatele veřejných zakázek: Procesy a postupy zadání veřejné zakázky "na míru"

Standardizace postupů usnadní život všem, kteří se pohybují okolo veřejných zakázek. K tomu vám pomůže naše pomůcka. Připravíme vám zadávací směrnici na míru včetně vzorů písemností a obchodních podmínek. Při zadávání veřejné zakázky pak neztratíte hlavu v žádné jeho fázi. Směrnice je tak dokonalou pomůckou, která je “šitá na míru” jednotlivým zadavatelům.

Staňte se chytrým zadavatelem a objednejte si Příručku zadavatele veřejných zakázek: Procesy a postupy zadání veřejné zakázky "na míru"!
Edice chytrý zadavatel

Příručka zadavatele veřejných zakázek: Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu "na míru"

Zadávání veřejných zakázek je ne vždy snadnou záležitostí. Usnadnit jejich zadávání vám pomůže metodika (směrnice, pokyny), kterou vám připravíme na míru. Metodika obsahu, vzory písemností a obchodních podmínek.

Staňte se chytrým zadavatelem a objednejte si Příručku zadavatele veřejných zakázek: Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu "na míru"!
Edice chytrý dodavatel

Vážení kolegové ve veřejných zakázkách, víme, že situace ve firmách není v dnešní době nijak jednoduchá. Jednou z možností, jak přežít, jsou veřejné zakázky. V rámci projektu chytrý dodavatel veřejných zakázek bychom se s vámi rádi podělili o znalosti, tentokrát z oblasti prokazování kvalifikace.

Příručka dodavatele veřejných zakázek: Jak prokazovat splnění kvalifikace vč. vzorů

Výsledkem je tato e-kniha. Lehce s ní prokážete základní a profesní způsobilost, ekonomickou a technickou kvalifikaci, a to jak ve veřejných zakázkách malého rozsahu financovaných ze zdrojů EU či zdrojů českých, tak i ve zjednodušeném podlimitním řízení, v podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách. Budete umět prokazovat kvalifikaci u společné nabídky. Budete umět využít poddodavatele k prokázání kvalifikace. Budete umět použít kvalifikaci získanou v zahraničí. Budete umět chytře využít pravidla participace, sčítání a pravidla rovnocennosti dokladů. Budete umět kvalifikaci obnovit. Budete umět kvalifikaci změnit. Budete umět chytře prokazovat kvalifikaci jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Budete vědět, co je to Evropský pas pro veřejné zakázky. Budete mít chytré vzory.

Staňte se chytrým dodavatelem veřejných zakázek a objednejte si Příručku dodavatele veřejných zakázek: Jak prokazovat splnění kvalifikace vč. vzorů.

Kontaktní formulář

Partneři

Justitia
Moravskoslezský kraj
Národní agentura pro veřejné zakázky